Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Hotel Madrid

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Hotel Madrid kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Hotel Madrid kronologisessa järjestyksessä

Sevilla d. 22 april 1881 22. huhtikuuta 1881
Vi bo på Hôtel Madrid, ett mycket fint och godt hôtel, och ha det i materielt afseende mycket bra.