Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Casa de Pilatos

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Casa de Pilatos kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Casa de Pilatos kronologisessa järjestyksessä

Sevilla d. 22 april 1881 22. huhtikuuta 1881
Som artister ha vi haft några deceptioner hvad ”alcazar” och ”Casa de Pilatos” beträffar. Dessa båda, i mohrisk stil byggda hus kunna ej annat än förlora vid jemförelsen med Alhambra. Carl V har dessutom i sin förstörelseifver så klottrat bort stilen på sina ställen och öfverallt klistrat sitt ganska förmätna valspråk ”nec plus ultra” att karaktären alls ej är densamma som den ursprungligen varit.