Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Engelska kanalen

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Engelska kanalen kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Engelska kanalen kronologisessa järjestyksessä

d. 20 Juni 81. 20. kesäkuuta 1881
Hela veckan sist gick jag och kämpade mot frestelsen att med Berndtson och Baude resa till London – deraf blef dock intet, då jag skulle behöft minst 8 dagar till ett sådant skutt öfver la Manche.
London d. 27 mai 84 27. toukokuuta 1884
Det är fullständig lust-tur. Frukost i Amiens, så den makalösa färden öfver kanalen i strålande solsken och varm blåst (så att största delen af passagerarne voro mycket illa deran) och så kusterna på båda sidor som så bestämdt afteckna sig. – Jag har alltjemt tänkt på Morbror Gustafs berättelser – också de der tvättfaten som genast sättas framför passagerarna påminte mig derom. Det var grymt. – Sjön gick ganska svår. Kröyer och jag gingo på trots ned i kajutan för att dricka pale ale och äta pie, jag åt och drack, men var ändå rätt glad när jag kom upp på däck igen.
Söndag 30 maj 1897 30. toukokuuta 1897
I morgse reste jag från Paris i strålande solsken. Öfverresan var som en lusttur från Borgå till Haxalö, kanalen alldeles lugn – litet dödsjö så att en par damer voro sjuka. Det är lustig att se denna linje, alltid smitfull af folk. – Än turister, än cyklister, än Indier, som solbrända och magra komma direkt från Delhi och Benares till London. Och när vi kommo fram till det underliga, rökiga, svarta, stora, sagolika London, regnade det – som det också fortfarit att göra hela aftonen.