Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Baku

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Baku kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Baku kronologisessa järjestyksessä

Petersburg d. 5 mars 1882 5. maaliskuuta 1882
Apropos ungdom och oförstånd så möter jag ofta den förhoppningsfulla Acku Björksten (i hvit fårskinnspels.) Han går här och väntar på någon plats i Baku tror jag. Stackars Fanny som skall öfverge sitt fula Boe. Skall gumman nu slå sig i kompaniskap med sin Robbert för att gemensamt drifva affärer?