Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Centralhôtel

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Centralhôtel kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Centralhôtel kronologisessa järjestyksessä

d. 24 april 83 24. huhtikuuta 1883
Rum skall jag bestyra om – var alldeles lugna. Men skola ni resa öfver Petersburg det är en bra lång färd – dock, om ni gerna vill träffa Etters, så kan ni ju göra det. ta biljett till Paris direkt men låt inregistrera sakerna till Berlin, station Friedrichsstrasse och tag in på Centralhôtel som ligger midt emot – och kom ihog som règle générale att så ofta som möjligt telegrafera till mig under hitresan. ty annars är jag orolig. Kunde ni vara här d. 16, 17, så vore det bra – vi kunde då resa redan d. 6.7. Juni och vara hemma tidigare