Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

L'Ours

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa L'Ours kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka L'Ours kronologisessa järjestyksessä

Petersburg onsdag – 12 dec. 83 12. joulukuuta 1883
Jag känner mig verkligen friare och derigenom oändligt mycket lyckligare nu än sista gången. Gossarne går ut kl. 8, 9 jag ½10 – så äter jag frukost ensam hos Domineque eller "à l'Ours" der frukostarna à 1 rubel äro alldeles magnifika. Vanligtvis träffar jag dem hos Manzeys kl. 6.
fredag afton 1. tammikuuta 1884
Neiglick lemnade ett kort här i går och jag skickade i dag efter taflorna. I morgon har jag bedt honom komma och äta frukost "a l'Ourse”. Han skrifver att han stannar här en vecka, således tycks det ej bli något af Coquelins Helsingforsresa. – Det var ena skamlösa pris han skulle begära – 100 mk lagen i Helsingfors, det är oerhördt.