Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Amiens

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Amiens kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Amiens kronologisessa järjestyksessä

London d. 27 mai 84 27. toukokuuta 1884
Det är fullständig lust-tur. Frukost i Amiens, så den makalösa färden öfver kanalen i strålande solsken och varm blåst (så att största delen af passagerarne voro mycket illa deran) och så kusterna på båda sidor som så bestämdt afteckna sig. – Jag har alltjemt tänkt på Morbror Gustafs berättelser – också de der tvättfaten som genast sättas framför passagerarna påminte mig derom. Det var grymt. – Sjön gick ganska svår. Kröyer och jag gingo på trots ned i kajutan för att dricka pale ale och äta pie, jag åt och drack, men var ändå rätt glad när jag kom upp på däck igen.
Paris 6 Maj 1891 6. toukokuuta 1891
Först i morgon söker jag upp Chambure Dagnan är bortrest, till Amiens) –