Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Greenwich

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Greenwich kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Greenwich kronologisessa järjestyksessä

London 30 maj på aftonen 1884. 30. toukokuuta 1884
Kl. 1/2 7 togo vi en Thames-ångare och reste ned till Greenwich, gingo i parken, togo på den herrliga utsigten från observatoriet, och gingo sedan in i en tarflig schop der vi fingo middag, serverad af en mycket vacker piga, mycket engelsk. – Kl. 11 reste vi derifrån med tåget och voro här kl. 12.