Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Grosvenor House

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Grosvenor House kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Grosvenor House kronologisessa järjestyksessä

London, 3 juni, aftonen 1884. 3. kesäkuuta 1884
Jag skulle tala om Marquis of Westminsters hus, Grosvenor House, der vi voro härom dagen. Det var helt förgyldt allt igenom, i styf empirestil, men utmärkt rikt och dyrt. Ypperliga taflor, några Velasquez som gjorde mig en speciel glädje.