Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Alexander III:s kejserliga museum för rysk konst

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Alexander III:s kejserliga museum för rysk konst kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Alexander III:s kejserliga museum för rysk konst kronologisessa järjestyksessä

Petersburg, söndag 14 mars 1897 14. maaliskuuta 1897
Albert Benois ha fått en god och hedrande plats – han är utnämnd eller skall utnämnas till direktör för det nya Nationalmuseet som i höst skall invigas i Michailoffska palatset. Han kommer nog att vara på sin plats der. Det är roligt att få dit en man som bl.a. är så vänligt stämd mot Finland. Då jag kom in till Benois' igår spelade och sjöngo de Suomis sång piano, två fioler och tre sångstämmor med svenska ord – var det ej en hyllning. Han har mycket bidragit att i konstnärskretsar i Pburg stadfästa finnarnes rykte som konstnärer.