Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Brandenburger Tor

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Brandenburger Tor kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Brandenburger Tor kronologisessa järjestyksessä

Berlin N.W., den 15 Maj 1898 kl. 11 f.m 15. toukokuuta 1898
I går voro vi på middag hos Liebermann. Der voro några holländare, Sattler och Leistikow med fru (danska). Liebermann är stormrik och de ha de vackraste taflor man kan tänka sig. De bo vid Brandenburgerthor i eget hus – således det finaste läge i Berlin. fru Liebermann är min förtjusning sedan länge. En herrliga blandning af vacker judinna och snäll "deutsche Frau".