Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Châtelet

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Châtelet kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Châtelet kronologisessa järjestyksessä

Paris 15 juni 1900 kl ½ 11 e.m 15. kesäkuuta 1900
Kicki har med ens blifvit mycket mondän. 2 gånger skulle han få gå på teatern och var första gången efter eget val och såg Mme Sans Gène, och har nu tiggt och bedt om att få se I'Aiglon – han bryr sig om ingenting annat säger han. Missi och han skola komma hem på tu man hand i droska från Sarah Bs teater som ligger vid Chatelet.