Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Cherbourg

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Cherbourg kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Cherbourg kronologisessa järjestyksessä

torsdag morgon. 1. tammikuuta 1900
Grefvinnan Stackelberg, som nu blifvit intresserad för automobiler, bjöd oss allesamman om söndag på en utfärd till Versailles. Hon ville först fara till Cherbourg, der hon varit för en vecka sen och der det var så storartadt (hafvet i storm) – men jag tyckte att det var för långt borta och föreslog Versailles. Hon mår så Radstockism är ändå ryssinna – icke sannt? Sådana der idéer, hvad säger Ni om dem?