Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kronstadt

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Kronstadt kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Kronstadt kronologisessa järjestyksessä

Petersburg lördag 28 mars. 28. maaliskuuta 1896
Amiralskan Makaroff som känner alla menniskor i Hangö, var den som tog emot amiral Gervais i Cronstadt. Hon talar alla språk ypperligt är mycket mondain och svag för smicker, men det lär ej vara något ondt att säga om henne.