Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Katarina

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Katarina kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Katarina kronologisessa järjestyksessä

Stockholm måndag 16 nov, 96 16. marraskuuta 1896
Sjelfva staden Stockholm är och förblir förtjusande vacker: slottet, Catrina och Södra bergen Strömmen – det är herrligt vackert nu med snö på taken och i det glittrande solskenet, ty vi ha haft herrligt solsken här. Jag har gått ensam och rotat i staden mellan broarna, i alla dessa af Bellman besjungna gränder, drömt vid de snirklade portalerna från 1500 och 1600 talen, och tänkt på mina fäder som traskat här.