Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Brandenburg

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Brandenburg kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Brandenburg kronologisessa järjestyksessä

Berlin fastlagstisdagen kl. 9 på morgonen 1895 26. helmikuuta 1895
Denne Bodenhausen hade för 2 år sedan vid Lutherfesten varit bland de 12 som härstammade från de 12 första evangelika riddarne i Brandenburg och Sachsen, och som derför, på Kejsarens befallning redo i tornerrustning med egna vapen och färger framför kejsaren. – Tornerhjelmen, standaret, skölden hängde ännu i hans tambur. – För allt detta, som naturligtvis varit gräsligt dyrt, belönade kejsaren dem med – sin fotografi i kabinettsformat.