Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Hôtel du Nord

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Hôtel du Nord kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Hôtel du Nord kronologisessa järjestyksessä

Café Bauer, Berlin, torsdag 15 januari 1891. 15. tammikuuta 1891
I sofkupèn i natt ramlade en liten jude, som låg öfver mig, ned och slog sig förskräckligt Engelskan purrade upp oss kl. 5, alldeles onödigtvis, och jag tillstår att ankomsten till Berlin var ganska ruskig: snöstorm gräsligt "unfreundliches Wetter" och så alldeles missförstådt telegram på hotellet (Hôtel du Nord) der vi råkade i delo, Ellan o. jag; i det hon skylde allt detta på mig, och mitt dumma telegram. Emellertid blefvo vi försonade – Ellan och pojken lade sig sedan rummen blifvit värmda, och sofva ännu hoppas jag.