Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Julikolonnen

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Julikolonnen kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Julikolonnen kronologisessa järjestyksessä

Paris lördag 4 maj 1895 4. toukokuuta 1895
Herrskapet Julin voro här på visit just under frukosttimmen. De äro alla dagar på teatrar, museer, utställningar – och friherrinnan Cedercreutz med dem. Det är förunderligt att gumman aldrig är trött. Dock lär hon ej ha varit uppe i Julikolonnen på tinnarne af Notre Dame eller på Triumfbågen såsom hon alltid gör annars här i Paris.