Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Dolceaqua

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Dolceaqua kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Dolceaqua kronologisessa järjestyksessä

d. 16 morgonen. 1. tammikuuta 1891
Ellans röst blir allt svagare – nog blir det en extinction de voix ändå. Och i dag skulle vi på en pick-nick med alla tyskarne – nej jag tackar – De ha i 3 veckor talt om denna Picknick och jag är glad att nu kunna skylla både på sjuklighet och Koki. – De bli borta hela dagen 50 personer – äta derute i det fria, vid Dolce Uqua och skola "sich gôttlich oläsligt". Alla schweitzarene äro slägt med Herr Hauser och alla tyskarna äro sjelsfränder med honom – on peyt om être oläsligt etc. – Engelsmännen gå ej med. –
Ospedaletti 17 mars 91 17. maaliskuuta 1891
Den der gamla tyska Pastorn är svåger till Stöcker, alltså hans himlande, pratsamma fru är en köttslig syster till den store jude förföljaren f.d Hofpredikanten. Det var då för väl att jag ej sagt dem hvad jag tänker om antisemitismen. I går i det rysliga vädret foro alla tyskarna och schweitzarna till Dolce aqua på den länge beramade utfärden. Då de foro i sina 7 vagnar var der ett ögonblick klart – men sedan regnade det obarmhertigt. De fingo, derför sitta hela tiden i en Osteria under det "dolce aqua" öste ned öfver dem. Pastorn skref tillfällighetsverser, som han sedan läste för mig – de voro ganska roliga, Han måste vara en betydande man i Tyskland, ty han ser så säker ut. –