Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Hôtel Paradis

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Hôtel Paradis kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Hôtel Paradis kronologisessa järjestyksessä

Ospedaletti 19 april 91 19. huhtikuuta 1891
I morgon resa vi till Cannes, Hôtel Paradis Som jag haft otur med en penningeförsändning från Paris, som genom något missförstånd uteblifvit, ser jag mig nödsakad att i morgon telegrafera till Mamma för att be Mamma vara så god och ta ut hvad som ännu återstår af mina pengar (Jag tror 1000 mk) och telegrafiskt skicka mig dem. Crédit Lyonnais tar nog emot ordres, och denna Bank har ett stort kontor i Cannes.