Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Hévre

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Hévre kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Hévre kronologisessa järjestyksessä

Paris 21 juni 91 21. kesäkuuta 1891
Nu lördag d. 26 och 27 far jag på en dag med en massa bekanta, bjudna af Yves Guyot, ministern för allmänna arbetena, till Hévre äta middag och ligga natten öfver på en stor atlantångare, en af de nyaste och komma hit på Söndagen igen,