Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Luc-sur-Mer

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Luc-sur-Mer kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Luc-sur-Mer kronologisessa järjestyksessä

Paris söndag 5 Juli 91 fortsatt söndag 12 Juli 91 5. heinäkuuta 1891
Jag hade funderat på att i stället för Amics Bouleaux välja Luc sur Mer der Anna Knorring och fru Törngren äro, till vistelse ort för detta två tre dagars lof, men det är ändå 6 timmars väg härifrån och jag reser hellre dit någon annan dag då det är rigtigt varmt och jag kan få se badlifvet i hela sin glans – Besynnerligt att jag under all denna vefva ej kommit att beskrifva just dessa fruars Anna Ks o.s.v. korta passage här. Vi hade en rolig dag med dem, hade dem på middag, förde dem i boulognerskogen och sist på Yvette Gilbert, den moderna divan – "chansonetten" som tidningarna i Hfors skulle säga. Jag tyckte att Anna såg rask och glad ut – hon var sig fullkomligt lik, tyckte jag Sara liknar Knorring ganska betydligt Hon Sara har en underligt gäll röst och ett uttal som icke är barnsligt när man ej ser henne kunde man tro att det är någon äldre qvinnsperson som talar, ett lustigt barn
Paris 23 Juli 91 23. heinäkuuta 1891
Jag ångrar nu att jag icke for till hafvet den 14 (och stannade der några dagar i Luc-sur Mer, der Anna Knorring är i stället för att gå, och förkyla mig så der kapitalt hos Amic, men jag hade ju lika lätt kunnat förkyla mig vid hafvet, isynnerhet som det forcerade arbetet i hettan, före d. 11 ändå var rigtiga orsaken till förkylningen.