Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Bagatelle

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Bagatelle kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Bagatelle kronologisessa järjestyksessä

tyvärr ännu Paris 2 augusti 1891 2. elokuuta 1891
Senaste söndag gick jag och spatserade hela eftermiddagen med Enckell – vi gingo ned genom Neuilly förbi Bagatelle och Longchamp till Prassy – det var en dugtig tur. Vädret var så gudomligt strålande och Boulognerskogen stå festlig, så full af folk och barn att jag fick ett intryck af den oförgätliga maj 1889. Jag tänkte skrifva ett långt och muntert bref till Bertha den qvällen,