Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Hamburger Börs

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Hamburger Börs kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Hamburger Börs kronologisessa järjestyksessä

Djursholm tisdag morgon 28/6 92 28. kesäkuuta 1892
I går var jag inne i staden för att får den der fotografiapparaten af den Sven Scholander och åt middag i all enslighet på Hamburger Börs – midt emot mig sutto Liss Olof Larsson och hans Gumma båda i full dalkostym. –