Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Jotunheimen

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Jotunheimen kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Jotunheimen kronologisessa järjestyksessä

Højfjildssanatoriet i Gausdal, söndagen den 9 juli 1893 9. heinäkuuta 1893
I den mest glödande sommarhetta. som mera påminner om Spaniens land än om den kulna norden sitter jag här i Sanatoriets kåda och fernissadoftande läsesal med det höga fjället Skeidkampen på ena sidan och någon annan Kamp på den andra. Det är slut med växtligheten redan den begynner först några hundra steg längre – Det är hett, kalt, torrt och mera tråkigt än storartadt. Går man några hundra meter upp för bemälda "kamp" så förändra sig det hela, då synas gröna dalar och allvarliga granskogar och så långt borta en två tre bergskedjor – i Nordvest Jotunfjällenas eviga Snötoppar. Det liknar icke Schweitz, der bergen äro spetsigare och der man på en gång ser sjöar, städer, löfträn, granskog, kala berg och sist snö och is – det liknar heller alls ej Finland, ty intet vatten ses och granarna har ej samma taggiga karaktär – det liknar Norge så som jag förestäld mig det – endast allvarligare och större. –