Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Lillehammer

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Lillehammer kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Lillehammer kronologisessa järjestyksessä

Højfjildssanatoriet i Gausdal, söndagen den 9 juli 1893 9. heinäkuuta 1893
I går reste vi till Eidsvold och togo derifrån ångbåt öfver den herrligt vackra Mjösen till Lillehammer. Då ångbåten der vi voro från kl. 3 till 10 på qvällen, fingo vi för första gången i Norge se rena servietter, d. glas och fingo verkligen igen äta god mat. Hvad det var för en herrligt färd! rika bördiga stränder och öar med höga mörkgröna fjäll derbakom. Jag fick för förstagången Synnöve Solbakken stämning öfver mig. Så var der på ångbåten på färden in några unga norska flickor, så friska, så starka och vackra med klara trofasta ögon att hela Kjerulfs musik (mera än Griegs) kom för mig: – Ja detta Norge, hvad det spelat för en rol i vårt lif ändå! Norsk diktning och konst konst "hvar stodo vi om de ej funnits till?". –
Kl. 10 på aftonen voro vi i Lillehammer, körde upp för en brant backe till hotellet. Det låg att sådant jubel öfver diligensen med några norska herrskap i, hvaribland 2 af de genomsunda smärta flickorna, sjön dernere och stället deruppe, att man så väl kan förstå norrmännens stolthet öfver sitt land.