Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Gudbrandsdalen

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Gudbrandsdalen kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Gudbrandsdalen kronologisessa järjestyksessä

Højfjildssanatoriet i Gausdal, söndagen den 9 juli 1893 9. heinäkuuta 1893
– Vi fingo ej sofva, hett var det, forsen bullrade utanför, flugor och bromsar lefde och ljust som om dagen. Kl. 6 kläde jag på mig och besåg staden. kl. 7 följde vi Octavius Hansen till en diligence och kl. 8 stufvade vi in oss, jemte en vacker hvithårig fru Heyerdahl och en gammal doktor i Gausdal dilegencen. i fem runda timmar körde vi nu genom den förtjusande Gudbrandsdalen backe upp och backe ner – mest backe upp. 2 gånger rastad e vi, åto oläsligt ost och drack mjölk.
Kjøbenhavn d. 24 Juli 93 24. heinäkuuta 1893
Har Ellan skrifvit att jag under mina två sista dagar i Norge målade en flicka som blef rigtigt bra. Hon hörde till de der slägterna i Gudbsandsdalen som härstamma från Harald Hårfager. Jag skall kalla taflan Solveig och ställa ut den i Hfors. –