Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Helsingör

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Helsingör kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Helsingör kronologisessa järjestyksessä

Gausdal måndag 11 juli 1893 11. heinäkuuta 1893
troligen reser jag ångbåt på min födelsedag till Kjøbenhavn. Vill ni skrifva dit poste restante – ty Klohns äro ute på Humlebæk vid Helsingör) så gör det.
Kjøbenhavn d. 24 Juli 93 24. heinäkuuta 1893
Efter en mycket stormig resa kom jag hit sjövägen. Det var högst egendomligt att komma till Kbhvn och icke träffa en bekant menniska – Krohn i Wien fru Krohn vid Helsingör, Otto Benzon i Skodsborg – jo Pasteurs träffade jag och åt middag der i går afton.