Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kristianiafjorden

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Kristianiafjorden kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Kristianiafjorden kronologisessa järjestyksessä

Kjøbenhavn d. 24 Juli 93 24. heinäkuuta 1893
Utseglingen från Norge (Kristiania fjorden 5 timmar) var mycket vacker – taflor af Gude öfverallt, fjällkammar och små lotsstugor – ofta påminnande t.o.m om Marcus Larsson. Men så började det storma och den enorma ångåren kastades som ett nötskal Jag var ej sjuk, men hardt nära var det, så mycket elände såg jag omkring mig.