Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Faxe

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Faxe kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Faxe kronologisessa järjestyksessä

Bregentved Haslev Söndag 6 aug 93 6. elokuuta 1893
Efter mitt en vecka långa magfel och diet hade Jag i går min första sortie. Vi voro alla på middag hos grefve Holk-Winterfelt på Rosendal, 1 1/2 mil härifrån. Det ligger åt Faxe till och från Rosendal ser man hafvet och Møen Det var ett gammalt, enkelt och hemtrefligt ställe, der han sjelf, ungkarl, lefver med en äldre representativ syster och en gammal 70 årig tysk guvernant, mycket ceremoniös, och nigande.