Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Caux sur Montreux

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Caux sur Montreux kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Caux sur Montreux kronologisessa järjestyksessä

Paris måndag 10 juni 95 10. kesäkuuta 1895
– Ellan och pojken ha det bra i Schweitz de äro nu i Caux sur Montreux. jag vet ej huru högt öfver hafvet.
Paris Lördag 15 juni 1895 15. kesäkuuta 1895
Ellan och pojken ha det bra men kallt och fuktigt deruppe i Caux (sur Montreux). Måtte nu denna i grundliga bergskur bekomma pojkens öron bra annars vore det verkligen bra litet uppmuntrande.
Midsommaraftonen kl. 6, skrifvet på Cerclen 1895 24. kesäkuuta 1895
– Ellan och pojken tyckas ha det bra i Schweitz – de äro nu nedstigna ifrån Caux till Glion, öfvanför Montreux. För att icke strax byta ut höglandsluften mot vanlig hvilket lär vara illa.