Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Aikaisemmat julkaistut kirjekokoelmat

Berta Edelfeltin julkaisemat kirjekokoelmat 1917–1930

Berta Edelfelt julkaisi veljensä kirjeitä viisiosaisena kokoelmana. Teokset julkaisi Holger Schildtin kustantamo Helsingissä vuosien 1917 ja 1930 välillä. Kokoelmissa kirjeitä ei ole julkaistu kokonaisuudessaan, vaan Berta Edelfelt toimitti ja lyhensi niitä paljon. Albert Edelfelt kuoli vuonna 1905, mutta monet hänen kirjeissään mainitsemat henkilöt tai heidän jälkeläisensä olivat vielä elossa kokoelmien julkaisun aikaan. Berta Edelfelt ei halunnut loukata näitä henkilöitä, eikä halunnut myöskään paljastaa veljensä yksityistä ja intiimiä puolta. Hän jätti julkaisematta kaiken, minkä olisi voinut tulkita loukkaavaksi, moraalittomaksi ja sopimattomaksi. Sisaren päämääränä oli ylläpitää veljen mainetta kansallistaiteilijana.

Ur Albert Edelfelts brev. Drottning Blanca och Hertig Carl samt några andra tavlor, utg. Berta Edelfelt, Helsinki: Schildts 1917

Ur Albert Edelfelts brev. Resor och intryck, utg. Berta Edelfelt, Helsinki: Schildts 1921

Ur Albert Edelfelts brev. Liv och arbete, utg. Berta Edelfelt, Helsinki: Schildts 1926

Ur Albert Edelfelts brev. Middagshöjd, utg. Berta Edelfelt, Helsinki: Schildts 1928

Ur Albert Edelfelts brev. Resor och intryck, utg. Berta Edelfelt, Helsinki: Schildts 1930

Muita julkaistuja kirjekokoelmia

Suomeksi ilmestyi vuonna 2001 taidehistorioitsija Anna Kortelaisen toimittama kronologinen ja kommentoitu kirjekokoelma Niin kutsuttu sydämeni. Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen 1873-1901. (Helsinki: Otava 2001, 847 s.). Kokoelma sisältää 232 kirjettä, jotka on suomentanut Sirpa Kähkönen. Käännökset sisältyvät nyt tähän verkkojulkaisuun.

Niin kutsuttu sydämeni. Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen 1873−1901, toim. Anna Kortelainen, suom. Sirpa Kähkönen, Helsinki: Otava 2001.

Albert Edelfelt och Ryssland-kirjaan on koottu kaikki Edelfeltin Venäjältä kirjoitetut kirjeet sekä kirjekatkelmat, joissa Edelfelt käsittelee Venäjälle tekemiään tilaustöitä sekä venäläisiä henkilöitä. Voit ladata tekstit täältä pdf-muodossa.

Albert Edelfelt och Ryssland. Brev från åren 1875−1905, utg. Rainer Knapas & Maria Vainio[-Kurtakko], Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 668, Helsingfors: SLS 2004.