Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

En ung, rådhårig judinna med mörka ögon och regelbundna fylliga drag; över axlarna ett gult draperi, som glidit ned från vänstra axeln och övre delen av barmen. Bröstbild i fas åt höger. Varmt aftonljus från höger. I bakgrunden träd. 55 x 46. Signerad: A. Edelfelt. Påbörjad i Paris omkring januari 1901 samt fullbordad i Finland senast hösten samma år.

Förekomster i brev

Paris 1 maj 1901 1 maj 1901
Osäker koppling Ack ja! det är omöjligt att flyga ihop allt det måleri jag börjat på med – Nu lemnar Jag emellertid allt annat än Mlle Camille Vallery-Radot, som icke går fullt så fort som jag ville, ty jag är litet trött af för mycket målande nu. Och man måste vara vid full vigör för att lyckas – känna hela ungdomens verksamhets- och skaparifver – I morgon har jag henne hela dagen och hoppas då göra storverk.

Det finns inga bilder för det här konstverket.