Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

En ung dam i mörkblå slängkappa med hög krage, stort vitt rysch och stor mörk hatt med plymper står vid en dörr med högra handen på låsvredet; huvudet avtecknar sig i silhuett mot en starkt belyst glasruta i dörren. Knäfigur i profil åt vänster. 105 x 72. Signerad: A. Edelfelt 1901. Modellen identisk med "Parisienne", H909.

Förekomster i brev

Paris 1 maj 1901 1 maj 1901
Osäker koppling Ack ja! det är omöjligt att flyga ihop allt det måleri jag börjat på med – Nu lemnar Jag emellertid allt annat än Mlle Camille Vallery-Radot, som icke går fullt så fort som jag ville, ty jag är litet trött af för mycket målande nu. Och man måste vara vid full vigör för att lyckas – känna hela ungdomens verksamhets- och skaparifver – I morgon har jag henne hela dagen och hoppas då göra storverk.

Det finns inga bilder för det här konstverket.