Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Vid en kaj i förgrunden till höger ligger en bruntjärad pråm, som på mitten avskäres av nedre bildranden. Längre ut på sjön en bogserbåt. I bakgrunden antydda segel- och ångbåtar samt en befästning; längst till höger en ångbåt, från vilken tjock rök stiger upp mot den gråtunga himmeln. Havet spegelblankt. Kolorit i grått och brunt. Olja på kartong. 45 x 46. Bet: Kbhvn 12/8 88.

Förekomster i brev

Petersburg 10 (22) febr. 96 10 februari 1896
Osäker koppling På utställningen hörde jag att Scheremetieff köpt Paraske – jag är glad att jag satt ett ordentligt pris på henne.*) *) 1500 rubel – i Finland hade jag begärt 2000 mark. – Såväl gummorna som Paraske slå an här – det är typer som de känna. – Så såg jag de från Hfors anlända taflorna, som Mamma och Ellan haft bråk med. – Jo Helsingforsvyer och Sveaborg ställer jag ut, likaså Imatra – Men med den gulnade Köpenhamnsmarinen och blommorna gör jag ingenting. – Jag menade aqvarellpionerna och aqvarelltulpanerna. – Kan och vill Ellan ännu besvära sig med dessas afsändande (de äro upptagna i katalogen som aqvareller) så vore det bra.

Det finns inga bilder för det här konstverket.