Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Bröstbild utan huvudbonad, i uniform med vita epåletter, fas åt höger. Brunviolett, neutral fond. Olja på kartong. 25 x 27. Målad i Sankt Petersbur första dagarna av mars 1896 (efter studie av Repin och och några ögonblicksfotografier)

Förekomster i brev

Petersburg 10 (22) febr. 96 10 februari 1896
I går morgse var jag hos Wladimir Alsch, blef genast emottagen och fick förhållningsordres. – Han sade att jag nu genast skulle måla upp en skizz efter en (icke publicerad) fotografi, som kejserliga familjen anser vara den bästa, samt i slutet af Veckan med denna undermålning komma till honom och derifrån till Vinterpalatset. – Han skulle som i dag tala med H.M. och sade "j'espère, alors, que l'Empereur vous accordera quelques séances, – mais souvenez-vous que je n'ai rien promis" – "Mais si, Monseigneur, vous m'avez donné une demipromesse, et personne ne-peut autant que votre Altesse dans cette affaire. Jag skall måla i officeren Backmansons atelier skizzen till Kejsarporträttet – (på Akademin också).

Det finns inga bilder för det här konstverket.