Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Schematisk bild av Khodynkafältet, brev 1.6.1896.

Förekomster i brev

Moskva – måndag. – inne på juni redan 96 1 juni 1896
Jag och alla menniskor här äro alldeles uppbragta och upprörda öfver den fasliga historien derute på fältet. – Polisen kom först kl. 8. och kl. 7 passerade detta. Sedan kl. 2 på natten hade 3 à 4 hundra tusen personer stått derute på fältet och störtade nu, som man påstår, drifna af 4 à 5 tusen fabriksarbetare, mot de små baracker der gratisförplägningen skulle utdelas. – 2 korfvar, en persika och ett krus öl samt en bägare till minne. – det hela värdt 15 kopek. De små lafkorna stodo, som synes – hela fältet innanför och utanför planket fullt med folk, som trängde emot hvarandra i två strömmar så att de från A sidan föllo i Kanalen och från B sidan i stora sandgropar – der de blefvo blefvo öfvermarscherade af den alltjemnt påträngande massan – det värsta var att de två folkhoparna af de små stånden förhindrades att se hvad som passerade på andra sidan. – Att arrangemangerna voro gräsligt usla, och att polisen har största felet, derom äro alla ense. *Denna plan klicheras.

Det finns inga bilder för det här konstverket.