Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Möjligen har Alli Trygg-Helenius bett Edelfelt illustrera hennes lekskrift "Hans, Jättens besegrare. Lek i tre afdelningar" (1897).

Förekomster i brev

Stockholm måndag 16 nov, 96 16 november 1896
Jo, Alli Trygg (en naturlig idéassociation) hennes manuskript lemnade jag på min chiffonier under min sista genomvakade natt i Helsingfors. Hela manuskriptet hade jag dock icke, endast början. Fick hon ritningen? Hon kan gerna skrifva om texten, det kommer den bara att vinna på.

Det finns inga bilder för det här konstverket.