Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Studier för Fänrik Ståls sägner.

Förekomster i brev

Stockholm, lördag 12 dec 96 12 december 1896
Det fins nog minsann tusen saker som intressera mig här men jag hinner ej tänka på dem nu: Dock har jag kopierat en del finska uniformer på biblioteket (D.v.s. Wiselgren har tillåtit mig att ta hem en rar bok om svenska armén, tryckt 1808).

Stockholm lördagen d. 19 Dec. 1896 19 december 1896
På armeförvaltningen har jag varit och ritat af alla uniformer från 1808, sett originalritningarne med Gustaf Adolfs underskrift och är således temmeligen på det klara med detta.