Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Pastell, under arbete i Paris maj 1890 (icke identiskt med det samtidigt planerade, men först påföljande år utförda pastellporträttet av L. Pasteur Vallery-Radot).

Förekomster i brev

Fredag 13. 1 januari 1891
Dagnan tyckte mycket om fotografin af Magdalena. – Amic som jag träffade i Nizza sade att mina saker voro de bästa i rue de Sèze. –

Paris 6 Maj 1891 6 maj 1891
kl. 11 reste jag från det idylliska familjelifvet der till Paris mödor och besvär. Som sagdt – intrycket var kusligt – och blef ej förbättradt genom de många temmeligen kyliga kritiker öfver Petits exposition som lågo i höga staplar på mitt bord. Och så alla dödsbudskapen med svarta kanter – många som dött under detta år af mina bekanta. Beer, den enda granne jag träffat har varit sjuk i influenza och såg eländig ut. Han sade att vintern varit olidlig här.

Det finns inga bilder för det här konstverket.