Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Studie av en mörkhårig, 17 års flicka — densamma som i »I en italiensk osteria», Katalog nummer 580 — i gråbrunt med röd halsduk, stående i lätt skugga på en solbelyst gård framför en vit mur med järngaller. Bröstbild i hitvänd profil åt vänster. I bakgrunden framskymtar det ljusblå Medelhavet under klar himmel. 24 x 18 cm. Signerad: Edelfelt Ospedaletti 91. Målad i febr. 1891

Förekomster i brev

Ospedaletti 1sta Mars 1891 1 mars 1891
först i öfvermorgon skall jag måla la bella Elisabetta – som verkligen är utomordentligt vacker. Hon poserar nu för en "Signore vecchio" som gjort henne som Julia med Romeo för Expositionen i Milano – det måtte vara en snygg smörja! Till Julia duger hon ej, men alla det gamla Roms skönhet kunde sett ut som hon, Kejsarinnorna icke undantagna. Jag är rädd att jag ej han göra något bra med henne, ty det fordras en teckning som Lionardo, Rafael eller Ingres för att få fram det storslagna hos henne. Jag skall måla henne på en tersass ofvanpå Cafét der hon serverar – dit kommer man genom den smutsigaste trappa jag i mitt lif sett. föräldrarna till denna ha frågat mig om jag ville göra ett porträtt af henne, men jag afslog det emedan jag måste tänka på mina taflor nu. 10 dagar, kanske 14 bli vi här – här är ändå en så herrlig luft och strax bredvid. d.v.s. i San Remo eller Bordighera eller halfvägs till båda ställen finnas herrliga saker att måla. –

Ospedaletti 4 mars 1891 4 mars 1891
Ellan vill nödvändigt att jag skall komma ut och åka i dag i stället för att gå ner på det smutsiga hålet, caféet tillhörande Signor Botta, der jag håller på att måla la bella Elisabetta – en modern italiensk hebé som häller i chianti åt två sluskar. Taflan är redan rätt avancerad, och jag är rätt intresserad af den. En studie af flickan har haft en kolossal succès till följd af likheten såväl nere i byn som här på hotellet. Hon är rätt svår att måla, som allting rigtigt vältecknadt – dessutom har hon något bondiskt-styft i sin kopp som endast delvis bortskymmes af den italienska ståtligheten och de 17 åren. Att icke göra henne för vacker är derför det svåraste. Hennes händer och fötter äro stora men ej illa formade; hon är lång bred och mager Naturligtvis vill jag göra något rigtigt bra med henne.

Skärtorsdag 1891 26 mars 1891
Osäker koppling Den här mars månad har varit svår – Vädret är ännu kyligt och mulet och då är det mycket svårt för mig att fortsätta mina taflor och studier, alla på började i solsken. Doktorn har dessutom förbjudit mig att nu måla denne i källarkaféet, der det är så fuktigt.

Cannes 4 april 1891 4 april 1891
Osäker koppling I dag hon fru M., Lily, ett ryskt Geheimeråd med familj hit för att se på mina taflor. –

Det finns inga bilder för det här konstverket.