Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Bokförläggaren Jacob Hegel var intresserad av att Edelfelt målade ett dubbelporträtt av Jonas och Thomasine Lie.

Förekomster i brev

Paris 2 maj 1895 2 maj 1895
Kröyer talade med mig om en beställning som tills vidare är en hemlighet, men som skulle roa mig obeskrifligt. Hegel i Kbhvn (Gyldendalske Boghandelsförlag) hade bedt Kröyer fråga mig om jag för hans räkning ville måla Jonas Lie och hans fru på samma duk. Det vore ju ypperliga modeller och jag tror att jag kunde göra något rigtigt bra af dem. Nu gäller det att se om Hegel går in på det af Kröyer föreslagna priset, 5000 kronor 7000 mk, om Jonas och Thomasine kunna sitta nu eller om vi få skjuta upp det till ett annat år, om jag kanske kan följa dem till Berchtesgaden i Tyrolen der de vanligtvis tillbringa sommaren o.s.v.

Paris lördag 4 maj 1895 4 maj 1895
Ellan talar mycket om att resa hem öfver Schweitz, bli der några veckor och låta mig vara här för att måla min Jonas Lie (om det blir af). Ännu lär det vara dugtigt kallt i Schweitz. Men om bergsluften är bra för hans öron och om hon tror derpå så mycket gerna för mig. Des Mensch Sein Willen ist sein Himmelreich! Om fem dagar ungefär hoppas jag få något besked från Hegel i Kjöbenhavn och går då och talar med Lies. Jag vill gerna göra något lika godt som Pasteur af dem. Det är ju också en heder för mig som icke norsk eller dansk att bli vald af Hegel och Kröyer.

Paris torsdag 9 maj 1895 9 maj 1895
Något svar från Hegel i Köpenhamn har jag ej fått ännu, vet således ej huru jag skall göra med Jonases ännu.

Paris 27 maj, (måndag) 95 27 maj 1895
Ingenting har jag hört om Lies porträtt från Köpenhamn, och Kröyer som hade att göra med det är nu på Skagen.

Det finns inga bilder för det här konstverket.