Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Målat sommaren 1872 på Granbäck, oklart om porträttet någonsin blivit fullbordat

Förekomster i brev

Granbäck d. 2 Augusti 2 augusti 1872
Edelfelt har ägnat dagen åt att försöka göra ett liknande porträtt av doktor Mobeck, som inte kunnat sitta stilla.

Det finns inga bilder för det här konstverket.