Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

En edelålders man i svart långrock, sittande vid ett bord, på vilket han stöder högra armen; halvfigur i halv fas åt vänster. I högra handen en i brunt läder bunden lagbok, den vänstra handen i famnen. Neutral, grågrön fond. Dagmått: 95,6 x 80,5. Signerad: A. Edelfelt 1896. Målat i Helsingfors januari 1896 på beställning av Nyländska studentavdelningen för 2 500 mark. Studier i Ateneum, A II 1519:21 och skissbok A II 1517:17.

Förekomster i brev

Paris 24 maj 1895 24 maj 1895
Tikkanen skrifver att jag i höst skall måla Rabbe Wrede för Nyl. afd. – Dippel var här och bad mig måla frun i Wiborg – När skall grefvinnan Raben bli målad? – Och när skall jag få tid att göra alla mina illustrationer – det går rundt i min stackars hjerna när jag tänker på allt detta.

Paris 4 juni (tisdag) 1895 4 juni 1895
Talte jag om att jag skall måla Rabbe Wrede för Nyländska afdelningen? Med mina barnporträtt nu ha illustrationerna blifvit alldeles på efterkälken. Jag ryser när jag tänker på allt det jag har att göra och måste göra men det går nog om jag får vara lika rask och kry som hittills, ty jag måste säga att jag Gud vare Tack och lof nu känner mig innerligt väl disponerad och arbetsför mera än på många år. Hvaraf kommer detta? Det vet jag ej men det är ett faktum.