Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Skiss av "en slags vådlig hiss", i brev 5.7.1895.

Förekomster i brev

Glion s. Montreux den 5 Juli 95 5 juli 1895
Hvad här är vackert och lugnt och tyst! Och denna luft häruppe är som renaste Torilonvatten och var välbehöflig efter dessa miljonutdunstningar i Paris. Glion ligger uppe på bergsluttningen ofvanom Montreux – det är mycket stor skilnad på Montreux och detta: under det man stekes dernere är det så lätt och rent och behagligt att andas häruppe. Man far upp med en slags vådlig hiss – som i första ögonblicket förefaller alldeles hisklig, men som man lätt vänja sig vid.

Det finns inga bilder för det här konstverket.