Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Solbelyst bergssluttning i klar luft. I förgrunden några pinjer med kraftig slagskugga, i fonden bergshöjder under klar himmel. Impressionistisk färgbehandling med rik palett med dominerande ton i grålila. 66 x 54 cm. Signerad: A. Edelfelt 1891. Målat i slutet av april 1891.

Förekomster i brev

Valescure 1 maj 1891 1 maj 1891
Nu ha vi varit här i 3 dagar, och jag har målat tre taflor här, således har jag ej förlorat min tid. En af dem är rätt bra. Om jag säljer åtminstone denna ena, så få vi uppehållet här betaldt. Märkvärdigt hvad jag känt mig finsk här. – det är barrdoften Sandmoarna, juliluften och tystnaden. Då jag suttit och målat (från 7 om morgnarna till 7 om qvällen) och hört tuppen gala i en bondgård (som jag ej sett) och göken ruikutta i skogen så ha bara de mörk blå violetta bergen i bakgrunden påmint mig om att jag ej suttit i närheten af Saimen och Ellis torp. Stämningarna ha utvecklat sig som en kedja med följdrigtighet: barrskog, sommarluft, Runeberg, Kalevala allvarliga beslut att göra allvarsam och storslagen konst Nej, nu måste jag gå och packa in mina våta taflor och det får inte gå "med il" utan försigtigt och långsamt. Godnatt således

Paris 6 Maj 1891 6 maj 1891
Osäker koppling Jag har framför mig de två studierna från Valescure – hvad det ligger för en glans öfver dem (fast jag sjelf säger det) Det är ett annat land jag kommit till nu. Glad är jag ändå med jag denna vinter oläsligt brutit med rutinen och sett mig om på annat håll. Om Gud låter mig lefva skall jag tillbaka till Italien (icke Ospedaletti ändå) och till Provence Jag trifs så utmärkt bra der, känner mig få fri och lycklig och förstår det der så bra.

Paris 21 juni 91 21 juni 1891
Osäker koppling Skall jag skicka 2 studier (landskap) från Medelhafvet till Villmanstrand?

Paris söndag 5 Juli 91 fortsatt söndag 12 Juli 91 5 juli 1891
Osäker koppling Har jag något att göra i Willmanstrand? Fru Etter tyckte visserligen att det vore af yttersta vigt att jag reste dit och gjorde min cour, men jag kan ej rigtigt inse hvarför det skulle vara nödvändigt, isynnerhet som jag ej har för afsigt att nu måla porträtt i Petersburg. – Några af de sydländska landskapen skicka jag öfver Lübeck till Finland för Ahrenbergska palatsets i Wstan räkning. Men till hvem skall jag adressera dem?

Stockholm tisdag 20 Okt 91 20 oktober 1891
Nu om Järnefeltska saken: jag skickar dit upp: 1º de 3 inramade aqvarellerna, à 2400 frcs hvarje. I Marin (medelhafvet I blommande frukträd (februari, Italien) III Olivträd skulle någon Sätt dessutom i ram (Helsingforsaqvarellen) aqvarellen från Genua Palazzo Doria, eller den gröna från Provence, med en Cypress, hvilken in anser mera säljbar. 2. Oljetafla "Valescure med Esterelbergen (Provence) röda berg, fyrkantig duk; ram 800 mk. 3. provencaliskt landskap (om ram, enkel och billig kan fås) 600 mk. denna duk har blåa berg och en pinie i förgrund 4 (om ni tror att det icke väcker för mycken ond blod) – By i Tavastland. Gubben och pojken vid Grinden 2000 mk.

Köpenhamn 2 maj 92 2 maj 1892
Osäker koppling Det lär vara fråga om att inköpa mitt provence till Göteborgs museum, men frågan är ännu ej afgjord.

Det finns inga bilder för det här konstverket.