Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

En gosse i vit kostym och med lockigt hår sitter uppkrupen i en fåtölj, hållande en bok i högra handen och stödande den vänstra på stolkarmen. Knäfigur vänd åt höger. Pastell. 65 x 82 cm. Signerad: A. Edelfelt 1891. Målat i Paris i slutet av maj och början av juni 1891.

Förekomster i brev

Paris 20 maj 1890 [med blyerts ändrat till 1891] 20 maj 1891
Jag måste anropa Mammas mest storartade förlåtande moderlighet för att kunna hoppas på tillgift få min nötaktighet att ej skrifva må mitt half och heltassiga jagade själstillstånd under den sista veckan, tjena som ursäkt Paris har rigtigt slagit sina klor i mig och ej lemnat mig en minut. Allt detta är oläsligt godt och väl för den som har ingenting att göra men som jag tillika börjat porträttet af lilla Vallery Radot och annat dertill, har jag fallit tillsammans som en liflös massa om qvällarne, sent naturligtvis, ty annars vore man ju ej i Paris. Summa summarum af allt detta öfverretade nervlif, af all ångest, glädje, bråk, trifvel etc. är ändå att jag öfverhufvudtaget är nöjd och glad, och att vår Herre hulpit mig bättre igenom än jag hade trott

Paris, lördag 30 maj 1891 30 maj 1891
Lilla Loulou Vallery Radots porträtt går framåt med så stora steg att jag om för 3, 4 dagar har honom undanstökad, och då helt kan egna mig åt Madame Grancher. Hittils har jag gjort bara Croquiser – jag slutar med att göra ett elegant Louis XV porträtt i helfigur eller halfnaturlig storlek – det vill hon helst ha Det kommer att bli mycket fint i färgen, tror jag hon sitter i sin mycket fina salong vid en grå rikt skulpterad marmorkamin på en liten Louis XV soffa med röd och gula blommor – bakom några konstsaker bl a en silfverstaty af Henrik IV – sjelf är hon i dekolleterad balklädning écru-atlas med spetsar (från Worth) och tar just af sig en hvit stortie de bal med struts fjädrar hennes grå och pudrade hår och allt detta ljusa låter de svarta vänliga ögonen komma till sin fulla rätt Hennes vackra kusin som är der vid alla seancer för att hålla henne sällskap förklarade denna sista skizz för utmärkt lyckad –

31 maj 1891 31 maj 1891
Vallery Radots pojke är snart färdig ehuru munnen ännu ej är rigtigt lik Han har varit mycket krånglig ochorolig de sista dagarne och gjort mig alldeles nervös med sitt dåliga sittande. –

Paris 12 Juni 1891 12 juni 1891
Vallery-Radots pojke är nu färdig och familjen jubilera öfver porträttet. Jag hade sista seancen senaste tisdag, och gjorde derefter en skizz af flickan i hennes kommunient drägt – mindre lik men "tilltalande" –

Paris söndag 5 Juli 91 fortsatt söndag 12 Juli 91 5 juli 1891
Vallery Radots och Pasteurs ha kommit tillbakafrån Bains de Mer. – De ha bjudit mig de sista dagarna på frukost och middag, hvilket snarare varit mig till besvär än glädje, då jag ju i alla fall betalar mina mål här och dessutom får lof att göra den långa resan till dem. Men en tacksam publik är det, och de äro så förtjusta i de porträtt jag nu gjort af barnen der, att det gör mig helt godt i själen.

Köpenhamn 7 maj 92 7 maj 1892
Ledsamt var det att jag misstagit mig på vernissagedagen, som är i dag d. 7de – det hade varit så roligt att vara der om mina taflor se skapliga ut, hvilket jag allt starkare betviflar. –

Det finns inga bilder för det här konstverket.