Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Målad i gasbelysning i Paris juli 1891. Sannolikt identisk med en samma månad utförd målning, beställd av en amerikansk konsthandlare och omnämnd i brev till R. Vallery-Radot, Paris 3 juli 1891.

Förekomster i brev

Paris 21 juni 91 21 juni 1891
Hela Juli blir jag här – Granchers porträtt, några de de Snoilkyska teckningarna och en i Cannes påbörjad tafla som en amerikanare vill ha färdig till hösten – Hodges (Bertha känner honom) har beställt 2 taflor af mig, och 4000 mk får jag för dem – de skola båda vara färdiga till Oktober. Den ena vill jag åtminstone göra färdig här. – Teckningara till Snoilsky bli mycket lättare att göra här för kostymernas skull, åtminstone den första delen. Le Bargy, har lofvat mig kostymer från Theatre francais och det är ju utmärkt bra.

Paris fredag 25 Juni 1891 25 juni 1891
vår flyttning till Finland kommer mycket illa till pass såsom mina målerier nu gestalta sig. En amerikanare har näml beställt två taflor som han vill ha före den oläsligt Oktober – 2 på började dukar. Jag har modeller och allt här så att jag måste göra dem här – det hade varit bättre att komma hit igen i September – nu är här alldeles olidligt i ateliern.

Paris 2 juli 1891. 2 juli 1891
Jag blir här hela juli ännu – det är icke att tänka på att bli färdig på mindre än en månad. jag har rysligt mycket att göra, och vet knappt hur jag skall stå ut med det i sommar hettan. Idag ser det ut att bli litet fult väder igen, Gudskelof, ty det har varit stekhett och gräsligt qvalmigt nu Sedan en längre tid.

Paris söndag 5 Juli 91 fortsatt söndag 12 Juli 91 5 juli 1891
Det är förskräckligt att tänka sig att jag har 2 veckor på mig för att göra allt det jag har att göra, taflor, teckningar och porträtt – om jag nämligen skall tänka på att kunna resa den 1sta Augusti. Osäker koppling Denna vecka har varit en sådan arbetsvecka att jag knappt haft tid att ha ledsamt efter min familj – men nu är jag också så trött att jag måste hvila mig 2, tre dagar, och har derför funderat på att i morgon afton resa till Amic som sedan länge bjudit oss ditåt. Osäker koppling Mme Grancher, alla dagar, en tafla som jag vill ha färdig snart för att få pengar och slippa denna pension och sist – Chambures underliga infall att få ett litet porträtt af sig måladt på 2 dagar (han reser imorgon) emedan hans syster, Mme de Montant bedt honom derom så enträget, och han funnit (som Mamma) att jag gör bäst då jag måste skynda mig. – Porträttet börjadt i går är nu färdigt, och som jag tror, mycket likt, kanske litet öfverdrifvet – det är svårt att inte göra karrikatyr af Chambures enorma väderklyfvar näsa. – Lyckligtvis har jag några dagars ledighet från Mme Grancher, ty hennes syster med familj kom i går från Havana för att helsa på henne och hon vill derför vara fri 4, 5 dagar.

Paris 16 Juli 91 16 juli 1891
Farväl, älskade Mamma – glad skall den dagen bli då jag med någonlunda heder kan resa härifrån d. v. s. mina taflor färdiga och några af de mest skrikande skulderna betalade.

20 Juli 91 20 juli 1891
Här i ateliern arbetar jag med gaslampa (eldeffekt) på en tafla som måste bli färdig för att jag skall få litet pengar och med 27 grader i ateliern förut är det en temperatur som på röda hafvet. Gudskelof att denna taflan blir färdig i morgon.

Paris 24 Juli 91 ateliern 24 juli 1891
Bulla som skulle ta taflan framför elden har varit här 5 minuter förrän jag kom och – gått igen sedan han sett taflan. Han hade sagt till conciergen att den ej var färdig – och jag som ändtligen trodde det. Hvad vill han då ha – deraf några dagars pina ännu. Jag hade hoppas få pengar för att betala pensionen men det blir ej ännu denna vecka. Det är ett elände.

25 juli 91 25 juli 1891
Jag börjar vantrifvas här och sörja öfver min förlorade sommar – att ej ha fått måla en enda tafla ute för alla dessa förbaskade brödfödo beställningar och porträtt det är hårdt. Nej Enckell påminner mig om att tiden är långt liden och jag måste ha luft innan middagen. Jag låter derför mitt måleri vara och rymmer

Stockholm tisdag 20 Okt 91 20 oktober 1891
Osäker koppling Nej, ingen tafla fick jag såld i München, men Mamma skall ej tappa kuraget – det vore ändå för galet om ej lyckan, också den ekonomiska lyckan skulle börja le emot mig nu då hon så länge visat mig sura miner. – Af Geber får jag pengar och snart får jag för också från Paris, Bulla, Så snart jag skickar honom taflorna.

Det finns inga bilder för det här konstverket.