Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Förekomster i brev

Paris 21 juni 91 21 juni 1891
Hela Juli blir jag här – Granchers porträtt, några de de Snoilkyska teckningarna och en i Cannes påbörjad tafla som en amerikanare vill ha färdig till hösten – Hodges (Bertha känner honom) har beställt 2 taflor af mig, och 4000 mk får jag för dem – de skola båda vara färdiga till Oktober. Den ena vill jag åtminstone göra färdig här. – Teckningara till Snoilsky bli mycket lättare att göra här för kostymernas skull, åtminstone den första delen. Le Bargy, har lofvat mig kostymer från Theatre francais och det är ju utmärkt bra.

Paris fredag 25 Juni 1891 25 juni 1891
vår flyttning till Finland kommer mycket illa till pass såsom mina målerier nu gestalta sig. En amerikanare har näml beställt två taflor som han vill ha före den oläsligt Oktober – 2 på började dukar. Jag har modeller och allt här så att jag måste göra dem här – det hade varit bättre att komma hit igen i September – nu är här alldeles olidligt i ateliern.

Paris 2 juli 1891. 2 juli 1891
Jag blir här hela juli ännu – det är icke att tänka på att bli färdig på mindre än en månad. jag har rysligt mycket att göra, och vet knappt hur jag skall stå ut med det i sommar hettan. Idag ser det ut att bli litet fult väder igen, Gudskelof, ty det har varit stekhett och gräsligt qvalmigt nu Sedan en längre tid.

Paris söndag 5 Juli 91 fortsatt söndag 12 Juli 91 5 juli 1891
Det är förskräckligt att tänka sig att jag har 2 veckor på mig för att göra allt det jag har att göra, taflor, teckningar och porträtt – om jag nämligen skall tänka på att kunna resa den 1sta Augusti.

Paris 16 Juli 91 16 juli 1891
Farväl, älskade Mamma – glad skall den dagen bli då jag med någonlunda heder kan resa härifrån d. v. s. mina taflor färdiga och några af de mest skrikande skulderna betalade.

25 juli 91 25 juli 1891
Jag börjar vantrifvas här och sörja öfver min förlorade sommar – att ej ha fått måla en enda tafla ute för alla dessa förbaskade brödfödo beställningar och porträtt det är hårdt. Med en tafla nyligen såld till Hodges 2500 klubbade jag mina björnar här och har nu bara skräddaren att betala.

Det finns inga bilder för det här konstverket.