Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

En stående, medelålders man med kal hjässa, mörka ögon och mörkbruna mustascher, iklädd en röd, guldstickad kammarherrefrack med vit väst och ordensstjärnor; halvfigur i fas åt vänster. Under armen håller han sin uniformshatt. I bakgrunden en ljus vägg med blågrå fält, inramade av smala guldlister. Dagmått: 71 x 56 cm (oval). Signerad: A. Edelfelt 1893. Målat i Köpenhamn juni 1893.

Förekomster i brev

Paris 29 maj 93 29 maj 1893
Jag måste göra en J. L. Runeberg för Finland, i 19 seklet och göra den här der den skall graveras. Detta tar mig en vecka och jag kan således ej tänka på att resa för än nästa tisdag eller onsdag. Huru jag sedan gör vet jag ej, om jag far direkt till Stockholm och derefter till Köpenhamn (der Krag väntar mig) eller tvärtom Ja nog behöfvs det med att börja på med det der Djursholms idiotiserandet igen – jag hoppas dock det skall vara gjort på högst en vecka.

Paris 5 juni 1893 5 juni 1893
Till Köpenhamn kan jag ju komma senare tillbaka efter Norge, men jag kan ej denna gång igen lemna Rydberg. I Köpenhamn måste jag dessutom stanna 2 dagar för att retouchera fru Holmblads ögon. – det är ett öde med dessa porträtt i olika länder! – Hur jag skall reda ut allt detta med resan till Norge? Vill Mamma skrifva till Krohn, Rosenvænget Marstrandsvej – så får jag säkert brefvet. Det går omkring för mig i min arma hjerta. Jag ville så gerna vara Ellan till lags. I Köpenhamn har jag kammarherre Krags porträtt att måla, och han sitter der och väntar på mig.

Kjobenhavn 14 juni (onsdag) 1893 14 juni 1893
Jag skall nu börja ett porträtt af Kammarherre Krag, och som det bara är bröstbild tänker jag ha det undan på 8 dagar.

Torsdag d. 15 juni 15 juni 1893
Jag har redan börjat med mitt kammarherreporträtt i röd uniform med de mest multicolora dekorationer jag kan tänka mig. Ibland ser han med sin brokiga näsa ut för mina ögon som en rigtigt bråkig papegoja.

Kobenhavn måndag 19 juni 1893 19 juni 1893
Jag målar hela dagen på Krag och han porträttet är i det närmaste färdigt, likt som jag tror.

Stockholm midsommardagen 93 24 juni 1893
Krags porträtt beundras allmänt. Är det icke roligt i ett land der det finnes målare som Krøyer, Johannesen o.a.

Kjøbenhavn d. 24 Juli 93 24 juli 1893
Det är ej roligt att resa till Bregentved nu, bland främmande menniskor, då jag helst af allt ville komma hem till Mamma, – men – det snöda guldet lockar mig och jag tycker mig ej ha rätt att afsäga mig denna betydliga förtjenst. – Jag skrifver mera då jag väl är framme der – kanske det blir nog så lustigt för Mamma att läsa om lifvet derute. Det ligger icke fullt 2 timmar från Kjøbenhavn åt Kjöge bukt till. –

Paris den 6 juni, Gustafsdagen 1894. 6 juni 1894
Osäker koppling Chambure var mycket förvånad öfver allt det jag gjort under vintern – det frapperar honom så mycket mera som han sjelf ingenting gör – det enda jag egentligen har emot honom.

Det finns inga bilder för det här konstverket.